Vívosmart 3 – monitor aktywności z funkcjami monitorowania kondycji i stresu już dostępny